Nyitólap  :: Bemutatkozás  :: Stresszoldás  :: Kártyajóslás  ::  Kapcsolatelemzés  ::  Életút elemzés  ::  Sorselemzés  : Elérhetőség

 Írásaim:  Akasha krónika  ::  A karma törvénye  ::  Lelkünk titkai  ::  Szeretetösztön és szexualitás  ::  A boldogsághormon hatása

Spirituális tanácsok

 

A karma törvénye & A karma hatása

Karma Ganésa istenség  Karma2

Kedves Látogató, Szeretettel Üdvözlöm Önt a Lelki & Spirituális tanácsok oldalon!

Előszó:

Figyelmesen járok, kelek a világban, és így szinte lépten nyomon tanulok, s tapasztalom, jó páran foglalkoznak, a karma témájával, és sok valótlanságot írnak.

Ezért létrehoztam ezt az oldalt, hogy az akit a karma témája érdekel, tisztábban lásson.

Szakáll Sándor spiritiszta & terapeuta

Buddha szerint egyetlen bizonyosság van az életünkben, ez pedig a Karma!

Mi a karma valójában?

A karma eredetileg szanszkrit szó és utat, azaz a földi életutunkat jelenti.

Vagyis a karma egyszerű szavakkal írva az életutunk, mely a magunkkal hozott útból, a tetteinkkel

 és nem tetteinkkel, valamint a gondolatainkkal bevonzott történésekből áll.

Tehát minden, amit gondolunk és teszünk, vagy nem teszünk, az valamely hatást vált ki, és ez 

visszatér hozzánk - röviden és egyszerűen ez a karma.

Edgar Cayce, az alábbiakhoz hasonlóan fogalmazta meg a karmát:

Az élet célja, az, hogy lelkünk fejlődjön, és elérje a TÖKÉLETES isteni szeretetet, jóságot,

bölcsességet és tudást, hogy ezek után ne kelljen újra leszületnie és testet öltenie.

De a léleknek ehhez több életre, azaz több leszületésre van szüksége.

A Karma törvénye

Amikor a lélek útja egy élet után a halállal véget ér, és egy idő után új testben megszületik, nem a nulláról kezdi, hanem ott folytatja, ahol előző életében abbahagyta!
Az új életben szembe találja magát, hibáival, meg nem oldott feladataival, új lehetőséget teremtve a megoldásra és arra hogy, jóvá tegye hibáit, tévedéseit, akképpen hogy szenvedő alanyként megéli, megtapasztalja mindazt amit ö okozott másoknak. A Karma törvénye szerint, mindazzal amit egy ember elkövet embertársa - embertársai ellen, előbb - utóbb szembe fogja magát találni. Legyen az bárki, csak olyat tegyen embertársának amit Önmagával is tenne! Ugyanis aki becsap, megkárosít, hamisan vádol mást - másokat, ezzel előbb - utóbb önmaga is szembe kerül és szenvedő alanyként mindezt megtapasztalja. (ki előbb - ki utóbb, embere válogatja - ám tapasztalataim szerint, mindezt a "fejlettebb"*, illetve az érzékenyebb
*(a spirituális utat mélyen járó) lelkek, még jelen életükben megtapasztalják. Ez az ok - okozati törvény - azaz - a KARMA TÖRVÉNYE

Aki szembekerül ezzel a problémával, mindezt anélkül elviseli, hogy átkozódna, önsajnálatba merülne, akkor ezt a Karmikus feladatot megoldotta és nem kerül vele többé szembe.
Ha viszont az átkozódás, méltatlankodás érzése és gondolata tölti el, akkor újra szembekerül ezzel a problémával mindaddig, amíg meg nem oldja!

A karma - míg célját el nem érte - ember által nem oldható - azt csak a megfelelő tettek és az isteni kegyelem oldhatja!

A karmát csak az isteni kegyelem oldhatja, és aki képes megbocsátani, azaz megbocsát önmagának és másoknak, az maga is megbocsátást nyerhet - ez a karma beteljesülésének útja!

A karma célja: hogy tetteink és nem tetteink következményével szembesüljünk, utunkat járva lelkileg fejlődjünk - tökéletesedjünk.

Születéskor minden ember kapott utat, talentumot, feladatot amit ezen életében kell járnia és használnia, de hozott karmát és feladatot is amit ezen életében "kiégethet".

 Mivel mindenki szabad akaratot kapott, így a feladatot (a karmát) "átlépheti", elodázhatja, ám el nem kerülheti.

A karmával, azaz - az ok - okozatával, mindaddig szembekerül míg azt meg nem oldotta (akár több életen keresztül is!) - vagy az alól, az isteni kegyelem fel nem mentette!

A karma szempontjából különbséget teszünk a "hozott" karma, illetve a jelen életünk tetteivel és nem tetteivel szerzett karma közt.

A hozott, azaz előző életünk - életeink, tetteiből, nem tetteiből - származó karmára, álmok, és/vagy fel - felsejlő emlékképek, vissza - visszatérő jelek és történések utalnak.

I, Az önbüntetés nem karma:

A jelen életbeli kisebb, nagyobb súlyú negatív tettek és mulasztások, melyek tudat alatt vannak jelen, un. elfojtott - "elhessegetett" gondolatként, vagy bűntudatként, szintén kiválthatnak karmaszerű eseményeket.

Ilyenkor - a legtöbb emberben felmerül a kérdés - miért, mit követtem el, miért kaptam ezt? - a felmerült kérdésre a válasz általában az, ami a történésre gondolva, első gondolatként "beugrik".
Ám a fent említett "beugró gondolatokat", az emberek előszeretettel elhessegetik, így az később feledésbe merül.
De mindezek ellenére, ezek az "adósságok" un. önbüntetésként - tudattalan vezeklésként, kiválthatnak, akár stagnálást, balszerencséket, veszteségeket, vagy betegségeket.
Mindezek ellenére a fent leírt, vagy az ahhoz hasonló események egyike sem karma, hanem un. önbüntetés, vagyis akivel a fentiek, vagy hasonlók történnek, azt üldözi a saját árnyéka!

 II, Karma és karmikus történések:

Az életünk során fellépő helyzetek, amelyekbe belekerülünk, karmikusan meghatározottak, ezeket mi hívtuk be, mi hoztuk létre, illetve mi vállaltuk karmánk kiegyenlítéséül.

Így rajtunk áll, hogy viselkedésünkkel tovább bonyolítjuk e, rontjuk e a helyzetet, vagy elfogadjuk azt és (netán végleges) megoldásra találunk.

E vonatkozásban szabadon dönthetünk, de vegyük figyelembe, hogy döntésünk és viselkedésünk determinálja jövendőbeli (jelen és/vagy a következő) életünk helyzeteit!

A karma elodázható, de a meg nem oldott és elodázott, karmikus feladatok, súlyúktól függően kiválthatnak sorozatos veszteségeket, balszerencsét, pech sorozatot, vagy visszatérő betegségeket is. 

A fentiek miatt, a karma elfogadásánál, vagy elfogadni nem akarásánál, nem árt figyelembe venni a következőt: „Vezetik a végzetek a beleegyezőt, a tiltakozót vonszolják!” (Seneca) 

Tapasztalataim szerint az I.-es és II.-es esetben sokan gondolnak átokra, rontásra, de ritkán gondolnak karmikus adósságra, és/vagy önbüntetésre.

Karma okozta problémák esetén hiába is töpreng az események áldozata, a valós okot nem, vagy ritkán sejti, mert az mélyen az un. személyfeletti tudattalanban (kollektív tudattalan) van mely soha nem volt tudatos!

III, Pszichés zavarok okozta történések:

Spirituális munkám során több esetben is tapasztaltam, hogy átokhoz, rontáshoz, vagy karmához hasonló történéseket okozhatnak a fel nem oldott lelki traumák, depressziók és neurózisok.

/ok, amiért a fentiek történnek: amilyen a mikrokozmosz, olyan a makrokozmosz - azaz, amilyen az adott személy "töltése" (hangulata) olyan eseményeket fog bevonzani!/

Munkám során több esetben is megkerestek olyan emberek, akik átok-, és/vagy rontáslevétel kértek, és meglepődtek mikor sem átkot, sem rontást nem találtam rajtuk.

Volt aki meglepődve távozott, sőt olyan is, aki másnál tovább kereste a "nem létezőt", de volt olyan is aki bölcsen megkérdezte: "akkor mi okozza az életem negatív történéseit?"

Kérdés esetén a történések okát már eleve sejtem, és ez a kérdezővel való beszélgetés során be szokott bizonyítódni, de nehéz esetben segítségül hívom a kártyákat is (ez nem jóslás, hanem elemzés!)

A nem karmára visszavezethető történések valós oka, egyes esetekben önbüntetés, máskor pedig az illető pszichés, illetve lelki - idegi állapota.

 Az előző sorban említett módszerek segítségével ki tudjuk zárni a lehetséges okokat és ki tudjuk emelni a valót, mivel spiritiszta vagyok - Bemutatkozás - az okokat felismerem és igény esetén kezelni is tudom!

IV, Summa - Summarum:

Ha bizonyos esetekben, vagy ezekre gondolva "megszólal" a lelkiismeret, nem szabad azt elnyomni - "hiszen mások is ezt teszik", vagy - "ha én nem tettem volna, akkor megteszi más" - önigazoló gondolatokkal! Hogy ne csináljon önmagának

 karmát, ki - ki csak azt tegye, amit szeretne ha vele is tennének, ha elkövetett apró-cseprő botlásokat, akkor rendkívül fontos az őszinte megbánás, és az önmagának való megbocsátás.

Mindezek mellett nagyon, de nagyon lényeges, hogy a "téves utat" - (tetteit, nem tetteit) - mielőbb befejezze, és az életét, az útját a fent leírtak alapján, illetve a Karma törvényét figyelembe véve élje és járja!

Az előző életből hozott (sejtett) karma esetén is, az lehet az igazi segítség, ha az okkult tudományok ezen ágát értő személyhez fordulnak.
Mi különböző módszerekkel (pl. kártyavetés, sorselemzés, irányított meditáció, vagy regresszió) érzékeljük a karmát, így már "látjuk", hogy az adott esetben, mit kell Önnek tenni ahhoz, hogy a karma oldódjon.
Ki - ki maga dönti el, hogy milyen módszerhez folyamodik, mit tesz, kihez fordul segítségért, de valakihez mindenképpen szükséges, mert ebből a körből egyedül - csak ritkán van kiút!
Amint már fentebb írtam, a kapott utat - utakat megkerülni, elodázni nem helyes, ugyanis az úton járást a sors mindenképpen ki akarja kényszeríteni, az ellenállás pedig diszharmóniához vezet.

Végül a tisztelt olvasó engedelmével, újra utalok arra amit már az előző oldalakon is megtettem:

Ha valaki járja az útját, teljesíti hozott feladatát, és tetteivel kiegyenlíti karmikus "számláját", a Karma eltűnik az életéből!
Ezek után képességeivel és tetteivel már szabadon jobbra fordíthatja a sorsát és az életét.

Elérhetőségek:

1181 Budapest, Havanna u.

vissza az előző oldalra

Bejelentkezés: +36-20-344-1742

Sorselemzést, kapcsolatelemzést & személyiségelemzést vállalok

<< tovább >>